Џа ко тексто

Спомен-свеченост башо е Исусескоро мерибе

Јекх пути ко берш ко цело свето, кхедаја амен те сетина амен ко е Исусескоро мерибе. Кераја адава соске ов заповединѓа пле учениконге: „Керен акава те сетинен тумен манде“ (Лука 22:19). И Спомен-свеченост ка икерел пе:

Петок, 19 април 2019.

Канинаја тут те аве аменцар заедно те ове ко акава посебно настан. Ко акава состанок, исто сар ко јавера да, шај те авен сарине. О влези тано бесплатно хем на кхедена пе паре.