Џа ко тексто

Е Јеховаскере сведоконгере конгресија

Секова берш, е Јеховаскере сведокија кхедена пе заедно ко побаре групе ко конгрес кова со икерела пе трин диве. Амаре конгресија иси лен говорија хем видеоклипија со дена амен духовна поуке. О интервјуа хем о приказија сикавена сар те применина о Библиска начелија ко амаро живото. Ка ова бут бахтале ако авена. О влези тано бесплатно.

 

Аракх коте најпаше икерена пе