Основна информацие — Нова Каледонија

  • Жителија: 284.000
  • Јеховаскере сведокија: 2.489
  • Собранија: 32
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 114