Основна информацие — Маршалска Островија

  • Жителија: 69.747
  • Јеховаскере сведокија: 226
  • Собранија: 4
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 309