Основна информацие — Либерија

  • Жителија: 4.892.190
  • Јеховаскере сведокија: 7.286
  • Собранија: 141
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 671