Основна информацие — Кајманска Островија

  • Жителија: 62.000
  • Јеховаскере сведокија: 265
  • Собранија: 3
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 234