Основна информацие — Фарска Островија

  • Жителија: 50.844
  • Јеховаскере сведокија: 123
  • Собранија: 4
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 413