Основна информацие — Централноафриканско Република

  • Жителија: 5.000.000
  • Јеховаскере сведокија: 2.889
  • Собранија: 56
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 1.731