Џа ко тексто

Сој тано библиско курси?

Сој тано библиско курси?

Е Јеховаскере сведокија нудинена библиско курси кова со ка поможинел е манушенге те аракхен одговорија башо бут пучиба. Несаве лендар тане:

  • Кој тано о Девел?

  • Дали о Девел грижинела пе аменге?

  • Сар шај те овел ман бахтало брако?

  • Сар шај те овав бахтало?

Потеле ка аракхе одговорија башо несаве најчеста пучиба сој поврзиме амаре курсеа те проучинел пе и Библија.

Сар изглединела јекх библиско курси? Биринаја јекх тема, сар на пример „Девел“ или „брако“, хем дикхаја различна библиска стихија сој тане поврзиме адале темаја. Адалеа со спорединаја лен, дикхаја са со вакерела и Библија баши несави тема, хем ко адава начин мукхаја коркори и Библија те објаснинел пе.

Те шај те проучина некасаја и Библија користинаја о лил Со сикавела амен и Библија? Акава лил јасно сикавела со вакерела и Библија башо Девел, башо Исус хем баши амари иднина.

Кобор ваљани те платинав башо акава библиско курси? О курси тано бесплатно хем на платинела пе башо материјали со користинела пе.

Кобор време ваљани те одвојнав башо библиско курси? Бут мануша одвојнена околу јекх саати секова курко те шај те проучинен и Библија аменцар. Ама, адава шај те трајнел различно, зависинела таро тле околностија. Амен ка прилагодина амен ко тло распоред.

Со ка овел ако родава библиско курси? Кеда ка роде библиско курси, јекх таро е Јеховаскере сведокија ка посетинел тут ко време хем ко тхан коте со одговоринела туке. Кратко ка сикавел туке сар проучинела пе и Библија. Ако свиџинела пе туке, шај понадари те проучине.

Ако почминава те проучинав и Библија, дали мора те овав е Јеховаскоро сведоко? На. Е Јеховаскере сведокија мангена те сикавен е јаверен баши Библија, ама никогаш силаја на чхивена некас те овел члени ки ленгири религија. Наместо адава, објаснинаја со вакерела и Библија хем поштујнаја секаскоро право те одлучинел ко со ка верујнел (1Пе 3:15).