Џа ко тексто

Соске е Јеховаскере сведокија на мешинена пе ки политика?

Соске е Јеховаскере сведокија на мешинена пе ки политика?

Е Јеховаскере сведокија на мешинена пе ки политика а башо адава иси лен темели ки Библија. На трудинаја амен те менина о владе или те влијајна упро политичарија. Освен адава, на кандидиринаја амен хем на гласинаја кеда иси политичка изборија. И Библија дела силна причине башо акава.

  • Амен џаја пало пример е Исусескоро, ов на мангља те овел ле нисави политичко функција (Јован 6:15). Ов сикавела сине пле ученикон те на овен дело таро акава свето хем јасно вакерѓа ленге кај ола на ваљани те лен некаскири страна ки политика (Јован 17:14, 16; 18:36; Марко 12:13-17).

  • Амен сием верна е Девлескере Царствоске. О Исус мислинѓа ки лесте кеда вакерѓа: „Акава шукар хабери башо царство ка проповединел пе ко цело свето“ (Матеј 24:14). Сар претставникија таро е Девлескоро Царство, кола со иси лен задача те вакерен кај ов ка авел, амен на мешинаја амен ки политика ки нијекх пхув, а ни ки амари коте со живинаја (2. Коринќаните 5:20; Ефешаните 6:20).

  • Адалеске со на мешинаја амен ки политика, амен шај те вакера о шукар хабери башо е Девлескоро Царство са е манушенге бизи разлика саве политичка ставија иси лен. Таро амаре лафија хем постапке трудинаја амен те сикава кај верујнаја кај само е Девлескоро Царство ка анел крајо са е проблеменге (Псалм 56:11).

  • Сием ко јекхипе ко цело свето, адалеске со машкар аменде нане амен политичка поделбе (Колошаните 3:14; 1. Петрово 2:17). Тари јавер страна, ко религие коте со ленгере членија мешинена пе ки политика иси поделбе (1. Коринќаните 1:10).

Поштујнаја е владен. Иако на мешинаја амен ки политика, амен поштујнаја е властен ки пхув коте со живинаја. Амен икераја и библиско заповед: „Секова мануш нека овел подложно е властенге сој упредер лесте“ (Римјаните 13:1). Амен поштујнаја о закони, платинаја данок хем поддржинаја адава со о властија керена башо шукарипе е манушенгоро. На учествујнаја ко ништо со шај те перавел некаскири власт, него икераја амен ко библиско совет те молина амен башо „царија хем адаленге сој тане ки власт“, посебно кеда ваљани те анел пе несави одлука со ка влијајнел упри амари служба е Девлеске (1. Тимотеј 2:1, 2).

Исто аѓаар, амен поштујнаја е јаверенгоро право дали ка мешинен пе ки политика или на. На пример, на кераја проблемија кеда иси изборија хем на чхиваја е манушен те на гласинен.

Дали адава со на мешинаја амен ки политика тано нешто нево? На. О апостолија хем о јавера христијања ко прво веко сине лен исто стави спрема о властија. Ко лил Beyond Good Intentions пишинела: „Иако верујнена сине кај мора те поштујнен е властен, о прва христијања верујнена сине кај на ваљани те мешинен пе ки политика“. Исто аѓаар, ко лил On the Road to Civilization пишинела кај о прва христијања „на прифатинѓе политичка положбе“.

Дали адава со на мешинаја амен ки политика тано опасно баши безбедност е државакири? На. Амен сием мануша со мангена о мир хем адалеске о властија на ваљани те даран амендар. Интересно тано адава со бешела ко јекх извештај со објавинѓа ле и Национално украинско академија баши наука ко 2001 берш. Керела пе лафи баши амари неутралност, ки лесте пишинела: „Авдиве некаске на свиџинела пе акава стави со иси лен е Јеховаскере сведокија; адаја тани и главно причина соске сине обвиниме ко време кеда сине о тоталитарно нацистичко хем комунистичко режим“. Иако е Јеховаскере сведокија сине угнетиме ко време кеда живинена сине ко Советско Сојуз, ола „палем поштујнена сиен е властен. Ола чесно хем несебично керена сине бути ко земјоделска задруге хем ко фабрике хем на сине опасна башо комунистичко режим“. Авдиве да адава со верујнена хем адава сар понашинена пе е Јеховаскере сведокија нане опасно баши „безбедност е државакири“, бешела ко заклучок таро акава извештај.