Џа ко тексто

Соске е Јеховаскере сведокија џана ко мануша со више иси лен пли религија?

Соске е Јеховаскере сведокија џана ко мануша со више иси лен пли религија?

Халилем кај бут мануша со иси лен пли религија мангена те керен лафи башо библиска теме. Иако тано адава аѓаар, амен поштујнаја ленгоро право те верујнен ко нешто јавер хем на чхиваја лен силаја те шунен адава со вакераја ленге.

Кеда проповединаја, амен икераја амен ко библиско совет те кера адава „шукарипаја“ хем те сикава „хор поштовање“ спрема о јавера (1. Петрово 3:15). На очекујнаја сарине те шунен адава со вакераја ленге (Матеј 10:14). Ама, амен на џанаја дали о мануша ка шунен амен са џикоте на џаја ки ленде те вакера ленге башо шукар хабери. Исто аѓаар, џанаја кај о околностија ко ленгоро живото менинена пе.

На пример, о мануша шај иси лен бут бути хем нане лен време те керен аменцар лафи, ама јавер пути шај ка овел лен време те керен аменцар лафи. Исто аѓаар, бут мануша шај ка овен лен несаве проблемија или ка менинен пе несаве буќа ко ленгоро живото хем тегани ка манген те шунен о шукар хабери тари Библија. Адалеске ка да са амендар хем понадари да те кера лафи е манушенцар башо шукар хабери тари Библија.