Џа ко тексто

Кобор Јеховаскере сведокија иси ко цело свето?

Кобор Јеховаскере сведокија иси ко цело свето?

Извештај таро 2018 службено берш *

Број таро Јеховаскере сведокија ко цело свето:

8.579.909

Собранија:

119.954

Пхувја коленде со проповединена е Јеховаскере сведокија:

240

Сар одрединена кобор членија иси тумен?

Ко акава број тане само адала со проповединена секова масек о шукар хабери башо е Девлескоро Царство (Матеј 24:14). Ки ленде тане вклучиме окола сој крстиме сар Сведокија хем окола со нане панда крстиме, ама исполнинена о условија те учествујнен ко проповедибе.

Дали некој ваљани те дел паре те шај те овел тумаро члени?

На. О парична прилогија на влијајнена упро адава дали некој ка овел члени таро е Јеховаскере сведокија или, палем дали ка добинел несави задача или одговорност ки амари организација (Дела 8:18-20). Најбаро дело таро прилогија тане анонимна. Секова Јеховаскоро сведоко спрема пле желбе хем околностија дела таро пло време, сила хем средствија башо проповедибе со керела пе ко цело свето (2. Коринќаните 9:7).

Котар џанена кобор џене активно проповединена?

Секова масек, ко пумаре собранија е Јеховаскере сведокија дена извештај башо адава кобор учествујнѓе ко проповедибе. Акава извештај дела пе доброволно.

О податокија таро собраниска извештаија чхивена пе ко табеле, хем о вкупна бројке бичхалена пе ки локално подружница. Секоја подружница бичхалела о вкупна бројке тари пли пхув или региони џи ко амаро главно седиште.

Ко крајо таро секова службено берш, * одрединела пе о најбаро број е Сведоконгоро баши секоја пхув. Акала бројке кхедена пе те шај те добинел пе о вкупно број таро е Јеховаскере сведокија ко цело свето. Детална извештаија баши секоја пхув, хем искуствија таро проповедибе, објавинена пе ко Годишнико е Јеховаскере сведоконгоро. Адава керела амари вера позорали. Ко прво да веко о христијања сине охрабриме кеда шунена сине слична извештаија (Дела 2:41; 4:4; 15:3).

Дали ко тумаре извештаија вклучинена адален кола сој ко контакт тумаре организацијаја, ама на проповединена?

Иако на вклучинаја асавке манушен ко вкупно број таро е Јеховаскере сведокија, амен радујнаја амен со авена ко амаре состанокија. Повише лендар авена секова бершкеда сетинаја амен ко е Исусескоро мерибе. Ленгоро број отприлика шај те одрединел пе ако таро број со сине присутна ки Спомен-свеченост икалела пе о број таро е Јеховаскере сведокија. Ко2018 берш, ко акава состанок сине20.329.317 џене.

Амен бизо паре проучинаја и Библија бутенцар со на авена ко амаре состанокија. Ко периоди таро 2018 берш, секова масек ко просек водинаја сине 10.079.709 библиска курсија. Ко несаве таро адала курсија иси повише џене.

Соске ко попис таро несаве пхувја о број таро е Јеховаскере сведокија тано побаро таро број со известинена ле тумен?

О државна заводија баши статистика бут пути авена џи ко пле бројке аѓаар со пучена е манушен ки која религија тане. На пример, спрема о Завод баши статистика ко САД, о истражувања со керена лен „иси лен цел те дикхен дали о мануша дикхена пес сар дело тари несави верско заедница“. Ола исто аѓаар вакерена кај о податокија ко крајо „темелинена пе ко лично мислење а на ко фактија“. Ама, амен вакераја кај некој тано е Јеховаскоро сведоко само ако ов проповединела хем дела извештај баши пли служба, а на само ако вакерела кај тано Сведоко.

^ пас. 2 О службено берш почминела таро 1 септември џи ко 31 август. На пример, 2015 службено берш трајнѓа таро 1 септември 2014 џи ко 31 август 2015.

^ пас. 16 О службено берш почминела таро 1 септември џи ко 31 август. На пример, 2015 службено берш трајнѓа таро 1 септември 2014 џи ко 31 август 2015.