Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор

●○○ ПРВО ПУТИ

Пучибе: Сар дикхела о Девел ко искрена мануша со родена лестар помош?

Стихо: 1Пе 5:6, 7

Пучибе баши посета: Кобор секој амендар тано важно е Девлеске?

○●○ ПРВО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Кобор секој амендар тано важно е Девлеске?

Стихо: Мт 10:29-31

Пучибе баши посета: Котар џанаја кај о Девел хаљовела амен?

○○● ДУЈТО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Котар џанаја кај о Девел хаљовела амен?

Стихо: Пс 139:1, 2, 4

Пучибе баши посета: Сар користинела аменге адава со о Девел грижинела пе аменге?