Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Поможинен ленге секогаш те служинен е Јеховаске

Поможинен ленге секогаш те служинен е Јеховаске

О искуство сикавела кај о неве објавителија сој тане панда таро почеток поттикниме редовно хем ревно те џан ки служба овена шукар објавителија (Из 22:6; Фп 3:16). Аке некобор предлогија сар шај те поможине некаске со проучинеа леа те овел ле шукар темели баши служба:

  • Почмин те сикаве ле одма само со ка овел некрстено објавители (km 8/15 1 стр.). Поможин леске те хаљол кобор тано важно те овел ле навика секова курко те џал ки служба (Фп 1:10). Вакер шукар буќа башо подрачје (Фп 4:8). Охрабрин ле те соработинел е надгледникоја тари група хем е јавере објавителенцар те шај те сикљол лендар (Из 1:5; km 10/12 6 стр., 3 пас.)

  • Пало лескоро крстибе ваљани понадари да те охрабрине ле хем те сикаве ле сар те керел и служба, посебно ако на завршинѓа о лил Божјата љубов (km 12/13 7 стр.)

  • Користин едноставна презентацие кеда сиан ки служба неве објавителеа. Пали лескири презентација, пофалин ле. Вакер леске несаве предлогија со ка поможинен ле те овел панда пошукар ки служба (km 5/10 7 стр.)