Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

О чачутне христијања пенџарѓовена пало мангипе — ма овен себична хем ма хољанен сигате

О чачутне христијања пенџарѓовена пало мангипе — ма овен себична хем ма хољанен сигате

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО: О Исус вакерѓа кај лескере ученикија ка пенџарѓовен пало мангипе (Јвн 13:34, 35). Те шај те сикава мангипе сар лесте, ваљани те грижина амен е јаверенге хем те ачхова смириме кеда ка хољанкерен амен (1Ко 13:5).

САР ТЕ КЕРА АДАВА:

  • Кеда некој лафеа или постапкаја ка наврединел тут, ачхов хем размислин која тани и причина башо проблеми хем саве ка овен о последице таро тле постапке (Из 19:11)

  • Ма бистре кај сием несовршена хем понекогаш вакераја или кераја буќа коленге покасно ка жалина

  • Сигате решин о несогласувања

ДИКХЕН О ВИДЕОКЛИПИ „МАНГЕН ТУМЕН ЈЕКХ ЈЕКХЕА“ — МА ОВЕН СЕБИЧНА ХЕМ МА ХОЉАНЕН СИГАТЕ, ХЕМ ПАЛО АДАВА ОДГОВОРИНЕН КО АКАЛА ПУЧИБА:

  • Сар реагиринѓа о Марко ко предлог со денѓа о Томас?

  • Со поможинѓа е Томасеске те на хољанел сигате?

  • Сар о љубезно одговор е Томасескоро смиринѓа и ситуација?

Сар адава со ка ачхова смириме кеда некој ка хољанкерел амен ка користинел цело собраниеске?