Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Со сикавела амен и Библија? — Сар те користина о лил

Со сикавела амен и Библија? — Сар те користина о лил

О лил Со сикавела амен и Библија? хем о лил Што навистина учи Библијата? тане слична. О солдуј лила со користинаја лен проучибаске сикавена о исто чачипе хем ко исто редослед. Ама, о лил Сикавела амен користинела поедноставна лафија хем објаснување. Акава лил тано кердо е манушенге со пхаре хаљовена о лил Што учи Библијата. Ко крајо таро акава лил, наместо додаток, иси фусноте кола со објаснинена поедноставно несаве терминија или мисле со иси ко поглавје. Ко почеток таро поглавја нане пучиба хем рамка повторибаске. Наместо адава, ко крајо таро поглавје иси главна мисле таро библиска чачипа кола сој тане објасниме ко поглавје. Исто сар о лил Што учи Библијата, акава да лил шај те нудинел пе секогаш, па чак ко масекија кеда нане предвидимо те нудинел пе ки служба. Сар шај те користина о посебна буќа со иси ко акава лил џикоте проучинаја некасаја?

ГЛАВНА МИСЛЕ: Буте манушенге тано шукар кеда прво читинаја о пасус таро лил Што учи Библијата, а пало адава пучаја лен о пучиба. Ко несаве ситуацие, о интересенти на хаљола бут и чхиб ки која со водинела пе и студија или на џанела шукар те читинел. Ко адава случај, шај те користине о лил Со сикавела амен. Ки лесте иси главна мисле таро поглавја со шај те користине лен сар темели баши тли студија хем о интересенти шај ка овел охрабримо коркори те читинел о поглавје. Секова библиско чачипе шај те проучине е интересентеа најхари 15 минутија. Адалеске со ко главна мисле нане бут деталија сар со иси ко пасусија, о објавители мора шукар те спреминел пе, хем те мислинел башо о потребе е интересентескере. Ако о објавители водинела и студија таро поглавје, тегани о главна мисле, шај те користинен лен сар повторување.

ФУСНОТЕ: О терминија хем о мисле ко фусноте тане чхивде ко редо сар со бешена ко поглавје. О објавители шај те одлучинел дали ка дискутиринен башо фусноте таро лил Со сикавела амен џикоте икерела пе и студија.