Јекх пхрал тари Јужно Африка сикавела пле интересенте преку видеоклипи

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ март 2019

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор баши е Девлескири намера е манушенцар.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Со значинела те сикаве христијанско мангипе

Кеда грешинела аменге некој, со ка теринел амен те кера о христијанско мангипе?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Роде таро Јехова истрајност хем утеха

Преку пло Лафи, о Јехова утешинела амен хем поможинела аменге те истрајна.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Дали сиан телесно или духовно мануш?

Сарине амен ваљани те бајрара амари духовност хем те ова са попаше амала е Девлеа.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — пишибе писмија

Со ваљани те овел амен ки годи кеда пишинаја писмо некаске со на пенџараја ле?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Сар те пишине писмо

Кеда пишинеа писмо, ле ко предвид о околностија хем и култура е манушенгири каске со пишинеа ле.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Хари квасацо ушљарела цело хумер“

Соске шај те вакера кај о исклучибе тано јекх начин сар сикавела пе мангипе?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Користин видеоклипија те шај те сикаве е интересентен

Дали користинеа шукар о видеоклипија кеда сикавеа тле интересентен?