Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Паше сием џи ко крајо акале светоскоро

Паше сием џи ко крајо акале светоскоро

Дикхен о видеоклипи Паше сием џи ко крајо акале светоскоро, а пало адава користин о стихо таро Матеј 24:34 те одговорине ко акала пучиба:

  • Со значинела о израз „са акала буќа“?

  • Сар о стихо таро 2. Мојсеева 1:6 поможинела аменге те хаљова со значинела о лафи „поколение“?

  • Башо кова поколение керѓа лафи о Исус?

  • Кола дуј групе керена „акава поколение“?

  • Сар е Исусескере лафија сикавена кај сием бут паше џи ко крајо?