Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор

●○○ ПРВО ПУТИ

Акција баши Спомен-свеченост (3-31 март): Канинаја е манушен башо јекх посебно настан. Акаја покана тани туке. Сабота ко 31 март, бут мануша ко свето ка кхеден пе те сетинен пе башо е Исусескоро мерибе. Ки акаја покана иси о време хем о тхан коте со ка икерел пе акава настан. Исто аѓаар, мангаја те канина тут ко јекх говор е насловеа „Кој чаче тано о Исус Христос?“, со ка икерел пе јекх курко англедер акава настан.

Пучибе баши јавер посета ако о станари интересиринела пе: Соске муло о Исус?

○●○ ПРВО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Соске муло о Исус?

Стихо: Мт 20:28

Пучибе баши посета: Сави корист иси амен тари откупнина?

○○● ДУЈТО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Сави корист иси амен тари откупнина?

Стихо: Ри 6:23

Пучибе баши посета: Сар шај те сикава кај ценинаја и откупнина?