Објавителија канинена баши Спомен-свеченост ки Словенија

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ март 2018

Предлогија башо разговор

Разговор темелимо ки покана баши Спомен-свеченост хем ко пучибе: Соске муло о Исус? Сави корист иси амен тари откупнина?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Кој мангела те овел баро машкар туменде, нека овел туменге слуга“

Дали повише мангеа те овен тут задаче со о јавера шај те дикхен лен хем коленге ка ове пофалимо? О понизно христијани мангела те керел задаче со дикхела лен само о Јехова.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Икер о дуј најбаре заповедија

Со вакерѓа о Исус, кола тане о дуј најбаре заповедија ки Библија? Сар шај те сикава кај икераја амен ко акала дуј заповедија?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Сар шај те бајрара амаро мангипе спрема о Девел хем спрема амаре паше?

Амен мора те манга е Девле хем амаре пашен. Јекх важно начин сар шај те бајрара амаро мангипе тано аѓаар со секова диве ка читина и Библија.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ачхов духовно џангавдо ко акала последна диве

Бут мануша авдиве дозволинена о буќа со керена лен секова диве те чхинавен лен те керен нешто башо Девел. Сар о христијања сој тане духовно џангавде разликујнена пе таро акава свето?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Паше сием џи ко крајо акале светоскоро

Сар о лафија е Исусескере сикавена кај живинаја ко крајо акале светоскоро? О одговор башо акава хем јавера пучиба тане ко клипи Паше сием џи ко крајо акале светоскоро.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Ачховен џангавде!“

Ки споредба башо деш чхаја, со преставинела о џамутро, о гоѓавер чхаја хем о глупава чхаја? Сар шај те користинел туке акаја споредба?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — сикав е интересенте сар те спреминел пе

Кеда ка почминен те проучинен, одма почмин те поможине е интересентеске те овел ле навика те спреминел пе. Сар шај те кере адава?