Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Сар те користина и брошура Кој керела е Јеховаскири волја авдиве?

Сар те користина и брошура Кој керела е Јеховаскири волја авдиве?

И брошура Кој керела е Јеховаскири волја авдиве?, сине керди те шај те разглединел пе е интересентеа англедер или ко крајо таро библиско курси. * Тари 1 џи ки 4 лекција поможинела е интересенте те дикхел саве тане е Јеховаскере сведокија, тари 5 џи ки 14 лекција сикавела ле башо амаре активностија, хем таро 15 џи ки 28 лекција сикавела ле баши амари организација. Најшукар тано те проучинен о лекцие редоја, а ако иси потреба, тегани несави лекција шај те проучинел пе англедер. Адалеске со о лекцие тане тикне, буте интересентенцар шај те проучинел пе башо 5 џи ко 10 минутија.

  • Дикх о пучиба сој тане наслов ки секоја лекција

  • Читинен заедно и лекција, цело или ко пасусија

  • Керен лафи башо адава со читинѓен. Користинен о слике хем о пучиба сој тане теле ки страна. Дикх саве стихија ваљани те читинен пе хем те дискутиринен пе. Истакнин кај о поднасловија сој кале буквенцар тане одговор башо пучибе

  • Ако иси рамка „Сикљов побутер“, читинен ла заедно хем охрабрин е интересенте те применинел о советија сој тане денде адатхе

^ пас. 3 Ко интернет иси и најневи верзија ко електронско издание тари акаја брошура.