Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Сар о акцие баши помош користинѓе е пхраленге хем е пхењенге ко Карибија

Сар о акцие баши помош користинѓе е пхраленге хем е пхењенге ко Карибија

Исто сар ко прво веко, амен да авдиве иси амен чест те сикава амаро мангипе спрема о пхраља сој погодиме тари несави катастрофа (Јвн 13:34, 35). Дикх о видеоклипи О пхраља сикавена мангипе — поможинена е пхраленге ко Карибија, те шај те дикхе сар амари организација поможинела е пхраленге кола со живинена адари. Пало адава, одговорин ко акала пучиба:

  • Саве проблемија сине е пхрален хем е пхењен ко Карибија кола со сине погодиме таро ураганија Ирма хем Марија?

  • Сар о Јехова сикавѓа кај грижинела пе ленге преку о пхраља хем о пхења?

  • Сар о мангипе хем и дарежливост е пхраленгири влијајнѓа упро пхраља со сине погодиме ки адаја катастрофа?

  • Кобор пхраља хем пхења учествујнѓе ки акција баши помош ко Карибија?

  • Со шај те керел секова јекх амендар те шај те поможинел е пхраленге хем е пхењенге сој погодиме тари несави катастрофа?

  • Сар акава видеоклипи керела те осетине тут башо адава со сиан дело тари јекх бут шукар организација?