Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример

СТРАЖАРСКА КУЛА

Увод: Ко последно лил тари Библија пишинела башо јекх интересно пророштво коте сој спомниме штар јавачија грастенцар. Дали некогаш шунѓен башо акава?

Стихо: От 1:3

Шај те вакера: Ко акава списание објаснинела со преставинена акала штар јавачија хем соске тано шукар те џана акава пророштво.

СИКАВ БАШО ЧАЧИПЕ

Пучибе: Со мислинеа дали шај те џана со ка овел ки иднина?

Стихо: Иса 46:10

Чачипе: О Девел вакерела аменге со ка овел ки иднина преку пло Лафи, и Библија.

ТИ ФАМИЛИЈА ШАЈ ТЕ ОВЕЛ БАХТАЛИ

Увод: Мангаја те сикава туке јекх кратко видеоклипи башо адава сар шај те овел амен бахтали фамилија. [Мукх о видеоклипи Ти фамилија шај те овел бахтали.]

Шај те вакера: Ако мангеа те читине и брошура сој спомними ко видеоклипи, шај те дав тут ла или те сикавав туке сар шај те пераве ла тари амари интернет-страница.

ПИШИН ТЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Користин о денде предлогија сар пример те кере тли презентација.