Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример

СТРАЖАРСКА КУЛА

Пучибе: Со мислинеа, дали акала лафија некогаш ка овен чаче?

Стихо: От 21:3, 4

Шај те вакера: Акава списание вакерела сар о Девел ка керел акала лафија те овен чаче хем со ка значинел акава аменге.

СТРАЖАРСКА КУЛА (палуни страна)

Пучибе: Молинава тут, дикх акава пучибе. [Читин о прво пучибе хем о одговорија со и денде ки 16 стр.] Со мислинеа ту?

Стихо: Пс 83:18

Шај те вакера: Акаја статија објаснинела со вакерела и Библија башо е Девлескоро анав.

ШТО УЧИ БИБЛИЈАТА

Пучибе: Несаве мануша мислинена кај о Девел владинела е светоја. Ама дали џанеа кај и Библија вакерела кој чаче владинела акале светоја?

Стихо: 1Јо 5:19

Шај те вакера: Акава лил бут шукар објаснинела со вакерела и Библија баши акаја тема хем башо јавера.

ПИШИН ТЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Користин о денде предлогија сар пример те кере тли презентација.