Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Икер е Јеховаскере начелија башо морал

Икер е Јеховаскере начелија башо морал

О Јехова денѓа е манушенге начелија сар ваљани те живинен. На пример, ов вакерѓа кај о брако тано трајно врска машкар о ром хем и ромни (Мт 19:4-6, 9). Ов осудинела секова сексуално неморал (1Ко 6:9, 10). Исто аѓаар, ов денѓа начелија пе народоске башо урајбе хем дотерибе те шај те разликујнен пе таро јавера (5Мо 22:5; 1Ти 2:9, 10).

Авдиве бут мануша на прифатинена е Девлескере начелија (Ри 1:18-32). Ола дозволинена адава сој популарно те влијајнел упро ленгоро начин сар уравена пе, дотеринена пе хем сар постапинена. Бут џене фалинена пе адалеске со постапинена погрешно хем критикујнена околен со живинена појавер лендар (1Пе 4:3, 4).

Сар сведокија е Јеховаскере, амен ваљани храбро те поддржина е Девлескере начелија (Ри 12:9). Сар шај те кера адава? Аѓаар со тактично ка вакера е јаверенге со мангела о Девел, а со на. Ама, исто аѓаар ваљани те икера амен ко адала начелија. На пример, кеда биринаја сар те урава амен или сар те дотерина амен, шај те пуча амен: „Дали мло избор сикавела кај икерава ман ко е Јеховаскере или ко е светоскере начелија? Дали мло урајбе сикавела кај сиум е Девлескоро слуга кова со дарала лестар?“ Или, кеда биринаја саво филми те дикха, шај те пуча амен: „Дали акава филми тано шукар англо е Јеховаскере јакхја? Каскере морална начелија тане истакниме ко филми? Шај ли мло избор баши забава те тикњарел мли одлучност те икерав е Јеховаскере начелија? (Пс 101:3). Дали мло избор шај лошно те влијајнел упри мли фамилија или о јавера?“ (1Ко 10:31-33).

Соске тано бут важно те икера е Јеховаскере начелија? Панда хари, о Исус Христос ка уништинел е лошна манушен хем са адава сој лошно (Езе 9:4-7). Само адала со керена адава со мангела о Девел ка овен спасиме (1Јо 2:15-17). Адалеске, те поддржина хем те бранина е Јеховаскере начелија башо морал те шај о мануша со дикхена амаро шукар понашибе те славинен е Девле (1Пе 2:11, 12).

Сар мло урајбе хем дотерибе сикавела саве тане мле морална начелија?

ДИКХ О ВИДЕОКЛИПИ ОВ Е ЈЕХОВАСКОРО АМАЛ — ЈЕКХ РОМ, ЈЕКХ РОМНИ, ХЕМ ПАЛО АДАВА КЕРЕН ЛАФИ БАШО АКАЛА ПУЧИБА:

  • Соске тано мудро те живина според е Јеховаскере начелија?

  • Соске о родителија ваљани таро тикнипе те сикавен е чхавен башо е Јеховаскере начелија башо морал?

  • Сар шај о терне хем о попхуре те поможинен е манушенге те овел лен корист таро е Девлескоро шукарипе?