Проучибе хем хор размислибе баши Библија

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ јуни 2017

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример башо списание Разбудете се! хем те сикљол пе о чачипе башо адава сар ваљани те дикха ко живото. Користин о примерија те кере тли презентација.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Е Јеховаскоро Лафи исполнинела пе џи ко најтикно детали

Са о пророштвија со вакерѓа о Еремија башо адава сар ка овел освојмо хем уништимо о Вавилон исполнинѓе пе џи ко најситно детали.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кобор тани бари тли вера ко е Јеховаскере ветувања?

О Исус Навин вакерѓа кај са о ветувања со о Јехова денѓа лен башо Израел исполнинѓе пе. Сар шај те бајрара амари вера ко е Девлескере ветувања?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ако сием спремна те аџикера, ка истрајна

Со поможинѓа е Еремијаске те истрајнел хем те задржинел шукар стави џикоте сине ле баре прогонствија? Сар шај те спреминав ман башо проблемија со ка авен ки иднина?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Езекиел радосно објавинела сине и порака таро Девел

Ки визија, о Јехова денѓа е Езекиелеске јекх свиток хем вакерѓа леске те хал ле. Со значинела сине леске адава со хаља о свиток?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Ов радосно џикоте проповединеа о шукар хабери

О проповедибе о шукар хабери понекогаш шај те овел пхаро, ама о Девел мангела те служина леске радосно. Сар шај те ова радосна џикоте проповединаја?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ка ове ли обележимо спасибаске?

И визија е Езекиелескири исполнинѓа пе прво пути кеда сине уништимо о Ерусалим. Сар акаја визија исполнинела пе ко амаро време?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Икер е Јеховаскере начелија башо морал

Амен ваљани храбро те поддржина е Девлескере начелија. Сар? Соске тано адава важно?