Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ | ЛУКА 6-7

Ден спремно таро вило

Ден спремно таро вило

6:38

Окова со спремно дела таро вило спремно тано те дел таро пло време, сила хем пле средствија те поможинел хем те охрабринел е јаверен.

  • О грчко глаголи сој тано преведимо сар „ден“ сикавела ко трајно дејство.

  • Кеда иси амен навика те да, о јавера да ка овен поттикниме те пхерен ко амаре „шеја шукар мерка, набијми, тресими хем превише пхерди“. Ко пурано време, о мануша пхагена сине о упруно дело таро шеј хем аѓаар керена сине песке џепа. Несаве продавачен сине лен обичај те пхерен адаја џепа е манушенгири буќенцар со кинѓе лен. Е лафенцар таро акава стихо шај мислинела пе ко асавко обичај.