Специјално конгрес ки Виена (Австрија)

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ јули 2018

Предлогија башо разговор

Разговорија башо библиска начелија со шај те поможинен и фамилија те овел стабилно.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ден спремно таро вило

Окова со спремно дела таро вило спремно тано те поможинел е јаверен.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Со ваљани те кере те шај те џа пало Исус?

Ко со ваљани те концентририна амен кеда мислинаја ко „шукар“ пуране диве?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

И споредба башо милостиво Самарјани

О ученикија е Исусескере ваљани те трудинен пе те сикавен мангипе спрема о јавера, чак спрема окола кола сој тане бут појавер лендар.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Соске тано важно те ова неутрална? (Мх 4:2)

Пало пример амаре Девлескоро кова со на одвојнела е манушен амен да ваљани те кера шукарипе сариненге.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Тумен врединена повише таро бут чирикља“

Сар шај исто сар о Јехова те грижина амен адаленге сој прогониме?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

И споредба башо бунтовно чхаво

Саве поуке шај те сикљова баши мудрост, понизност хем доверба ко Јехова тари споредба башо бунтовно чхаво?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

О бунтовно чхаво иранела пе!

Саве важна поуке шај те сикљове таро акава филми?