Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример

СТРАЖАРСКА КУЛА

Пучибе: Ка согласине тут ли манцар кај, ако и Библија тани таро Девел, тегани нане нешто со шај те уништинел ла?

Стихо: Иса 40:8

Шај те вакера: Акава списание керела лафи сар и Библија ачхили џи авдиве.

СТРАЖАРСКА КУЛА (палуни страна)

Пучибе: Мангава те шунав со мислинеа башо акава пучибе. [Читин о прво пучибе тари 16 страна.] Несаве мануша веруњена кај и религија тани измислими таро мануш. Јавера мислинена кај о Девел користинела и религија те шај те ова леа попаше. Со мислинеа ту?

Стихо: Јк 1:27, фус.

Шај те вакера: Акаја статија објаснинела со вакерела и Библија баши акаја тема. Јавер пути, ако мангеа, ка авав те кера лафи башо несаве мисле тари статија.

ШУКАР ХАБЕРИ ТАРО ДЕВЕЛ!

Пучибе: Секова диве шунаја башо лошна буќа со случинена пе. Ки Библија панда англедер сине пишимо кај ка овел аѓаар. Со мислинеа, кола буќа сој пишиме акате исполнинена пе?

Стихо: 2Ти 3:1-5

Шај те вакера: Акаја брошура објаснинела соске о лошна буќа со случинена пе ко свето тане знако кај ка авел пошукар време. [Нагласин и 1 лекција, 2 пучибе.]

ПИШИН ТЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Користин о денде предлогија сар пример те кере тли презентација.