Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ | МАТЕЈ 8-9

О Исус мангела сине е манушен

О Исус мангела сине е манушен

Ко 8 хем ко 9 поглавје таро Матеј, керела пе лафи баши е Исусескири служба ки Галилеја. Кеда о Исус сасљарела сине е манушен, ов сикавела сине пли моќ, ама сој најважно сикавела сине кобор баро мангипе сине ле кон о јавера.

 1. О Исус сасљарѓа јекхе лепрозно мануше (Мт 8:1-3)

 2. О Исус сасљарѓа јекхе слуга со служинела сине јекхе воено заповедникоске (Мт 8:5-13)

  Ов сасљарѓа е Петарескере саса (Мт 8:14, 15)

  Ов палдинѓа демонен хем сасљарѓа насвален (Мт 8:16, 17)

 3. О Исус палдинѓа е лошно демонен, аѓаар со фрдинѓа лен ко стадо таро бале (Мт 8:28-32)

 4. О Исус сасљарѓа јекхе парализириме мануше (Мт 9:1-8)

  Ов сасљарѓа јекхе џувља со астарѓа ле таро шеја хем воскреснинѓа е Јаирескере чхаја (Мт 9:18-26)

  Ов сасљарела сине е манушен со на дикхена сине хем со на шунена (Мт 9:27-34)

 5. О Исус џала сине ко дизја хем гава, хем сасљарела сине е манушен таро разна насвалипа (Мт 9:35, 36)

Сар шај те сикавав панда повише мангипе хем сочувство е јаверенге?