Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Амари предност те градина хем те одржина о тхана коте со обожавинаја е Девле

Амари предност те градина хем те одржина о тхана коте со обожавинаја е Девле

Те шај те градинел пе сине о храми ко Израел, ваљани сине бут бути хем материјална средствија. Ама, о Израелција ревно керѓе адава (1Ле 29:2-9; 2Ле 6:7, 8). Кеда завршинѓе о храми, адалеа сар одржинена ле сине, о Израелција сикавѓе сави тани ленгири духовно состојба (2Ца 22:3-6; 2Ле 28:24; 29:3). Авдиве да о христијања трошинена бут време хем сила те градинен, те чистинен хем те одржинен о дворане хем о Конгресна сале. Аменге тано предност ко асавко начин те кера бути заедно е Јеховаја, хем адава тано дело тари амари свето служба (Пс 127:1; От 7:15).

СО ШАЈ ТЕ КЕРА АМЕН:

  • Те чистина пало секова состанок. Ако башо несаве околностија нашти кераја адава, тегани ка овел шукар те мукха чисто о тхан коте со бешлем.

  • Те поможина кеда редовно чистинела пе и дворана хем кеда одржинела пе. Кеда иси побутер џене и бути посигате ка завршинел пе (lv 92-93, 18 пас.)

  • Те да доброволна прилогија. О Јехова тано бахтало чак кеда амаро прилог тано бут тикно, ама кеда даја ле таро вило (Мр 12:41-44).

  • Те поможина кеда градинена пе хем реновиринена пе о теократска објектија, козом со мукхена амаре околностија. Башо адава на ваљани те овел амен искуство градибаске.