Пхења таро Мадагаскар користинена и брошура Шукар хабери

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ јануари 2016

Презентацие сар пример

Предлогија сар шај те ден пе о списание Стражарска кула хем и брошура Шукар хабери таро Девел! Користин о предлогија те кере тли презентација.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ваљани бут те трудина амен те шај те обожавина е Девле ко исправно начин

Замислин кобор о Езекија сине ревно башо чачутно обожавање. Користин о слике, и карта, хем и временско табела башо извештај таро 2. Летописи 23-30.

ДЕ ТУТАР СА КИ СЛУЖБА

Сар те водине библиско студија е брошураја Шукар хабери

Панџ локхе чекорија шукар те водинен пе библиска студие е брошураја Шукар хабери таро Девел!

ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Амари предност те градина хем те одржина о тхана коте со обожавинаја е Девле

Сар шај те сикава кај сием ревна хем кај мангаја и свето служба ко амаре тхана обожавибаске?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Јехова ценинела кеда некој искрено каинела пе

О Јехова ценинѓа е Манасијаскоро искрено каење. Дикх сар владинела сине англедер те овел пханло хем кеда сине мукхло таро Вавилон (2. Летописи 33-36).

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Јехова керела адава со вакерела

Табела настаненцар таро Езра 1-5. Иако на сине локхе, о Евреија иранѓе пе таро Вавилон, обновинѓе о чачутно обожавање, хем палем градинѓе о храми.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Јехова мангела кеда лескере слуге служинена леске таро вило

О Езра хем адала со иранѓе пе леа ко Ерусалим ваљанѓа те овел лен зорали вера, ревност хем храброст. Користин и слика хем и карта те шај замислинеа туке ленгоро друмо.

ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — пхрав друмо баши повторна посета

Трин чекорија со ка керен амаре повторна посете пошукар.