Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

„Адава со на дикхаја ле, адава истрајно аџикераја ле“

„Адава со на дикхаја ле, адава истрајно аџикераја ле“

Кобор време аџикереа те авел е Девлескоро Царство? Дали стрпливо истрајнеа иако иси тут пхарипа? (Ри 8:25). Несаве христијања тане мрзиме, малтретириме, пханле, па чак ленгоро живото тано ки опасност. Буте јаверен иси лен проблемија састипаја, пхурипаја хем слично.

Со ка поможинел аменге те ова истрајна џикоте накхаја ко несаво пхаро периоди? Мора те кера позорали амари вера аѓаар со секова диве ка читина и Библија хем хор ка размислина башо адава со читинѓем. Мора те размислина баши амари надеж (2Ко 4:16-18; Ев 12:2). Исто аѓаар, мора таро вило те молина е Јехова те дел аменге пло моќно свети дух (Лк 11:10, 13; Ев 5:7). Амаро мангло Дад ка поможинел аменге те ова истрајна хем бахтале (Кол 1:11).

ДИКХ О ВИДЕОКЛИПИ ВАЉАНИ „ИСТРАЈНО ТЕ ПРАСТА“ — ОВ УВЕРИМО КАЈ КА ДОБИНЕ И НАГРАДА, ХЕМ ПАЛО АДАВА ОДГОВОРИН КО АКАЛА ПУЧИБА:

  • Саве непредвидена настанија шај те аракхен амен ко живото? (Про 9:11)

  • Сар поможинела аменге и молитва кеда сием ко неволје?

  • Ако ки служба е Јеховаске нашти више те кера сар со кераја сине англедер, соске тано важно те концентририна амен ко адава со акана шај те кера?

  • Мислин ки награда

    Со поможинела туке те ачхове уверимо кај ка добине и награда?