Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор

●○○ ПРВО ПУТИ

Пучибе: Со мислинеа, дали и Библија тани корисно или пурани башо амаро време?

Стихо: 2Ти 3:16

Пучибе баши посета: Дали и Библија тани ко склад е наукаја?

○●○ ПРВО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Дали и Библија тани ко склад е наукаја?

Стихо: Јов 26:7

Пучибе баши посета: Дали о советија тари Библија тане башо амаро време?

○○● ДУЈТО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Дали о советија тари Библија тане башо амаро време?

Стихо: Из 14:30

Пучибе баши посета: Дали о библиска пророштвија баши иднина тане точна?