Терни пхен иси ла презентација ки школа

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ февруари 2017

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример башо списание Разбудете се! хем башо адава сар шај те ова паше е Девлеа. Користин о примерија те кере тли презентација.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Јехова благословинела околен со шунена ле

О Јехова мангипаја сикавела аменге о друмо кова со водинела ко бахтало живото.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Исус цидинѓа муке баши аменге

Пле мерибаја, о Исус денѓа одговор ко спорно пучибе таро Сатана баши верност со ваљани те сикавен ла е Девлескере слуге.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Поможин те чхавенге те бајрарен пли вера ко Девел со керѓа са

Со мислинена те чхаве башо адава котар авела о живото? Сар шај те поможине тле чхавенге те хаљовен кај о Девел керѓа са?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Објавин о берш баши е Јеховаскири милост“

Дали о берш баши е Јеховаскири милост тано дословно берш? Сар акава берш тано поврзимо амаре поракаја башо Царство?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Мудро користин о библиска публикацие

Ваљани бут паре хем бути те печатинел пе хем те легарел пе и литература ко собранија ко цело свето. Адалеске, ов проникливо кеда деа литература е јаверенге.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О нево небо хем и неви пхув ка анен бари радост

Со значинела аменге авдиве е Девлескоро ветување кај ка овел нево небо хем неви пхув?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Радујн тут баши тли надеж

И надеж тани сар котва. Ако размислинаја баши е Девлескере ветувања, тегани полокхесте ка шај те ачхова верна хем радосна кеда ка овен амен неволје.