Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — те поможина околенге со ’исправно дикхена ко вечно живото‘ те овен ученикија

Кер пошукар и служба — те поможина околенге со ’исправно дикхена ко вечно живото‘ те овен ученикија

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО: О Јехова керела о семе е чачипаскоро те бајрол ко вило е манушенге со дикхена исправно ко вечно живото (Де 13:48; 1Ко 3:7). Амен соработинаја леа кеда ки служба концентриринаја амен ко мануша со мангена те постапинен спрема адава со сикљона (1Ко 9:26). О интересентија ваљани те хаљовен кај, ако мангена те добинен о спасение, мора те крстинен пе (1Пе 3:21). Амен поможинаја ленге те овен ученикија адалеа со сикаваја лен те керен промене ко пло живото, те проповединен, те сикавен, хем те ветинен кај ка служинен е Јеховаске цело живото (Мт 28:19, 20).

САР ТЕ КЕРА АДАВА:

  • Сетинкер адален коленцар со проучинеа и Библија кај и цел ленгири ваљани те овел шукар те пенџарен е Јехова хем те овен леске послушна (Јвн 17:3).

  • Поможин лен те накхавен о пречке кола со на мукхена лен те напредујнен ко духовно поглед, на пример, о лошна навике хем о лошно друштво.

  • Охрабрин хем поттикнин лен англедер хем пало ленгоро крстибе.

ДИКХЕН О ВИДЕОКЛИПИ О ЈЕХОВА КА ПОМОЖИНЕЛ ТУТ, ХЕМ ПАЛО АДАВА ОДГОВОРИНЕН КО АКАЛА ПУЧИБА:

  • Соске шај некој те дарал те дел лафи кај ка служинел е Јеховаске хем ка крстинел пе?

  • Сар шај о старешине те поможинен е интересентенге те напредујнен ко духовно поглед?

  • Со вакерела аменге о Исаија 41:10 башо Јехова?

  • Иако сием несовршена, кола особине ка поможинен амен те служина е Јеховаске ко исправно начин?

Сар соработинаја е Јеховаја џикоте поможинаја е јаверенге те овен ученикија?