Јекх фамилија тари Јужноафриканско Република гиљавена ки Фамилијарно рат

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ декември 2018

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор баши адава која тани и смисла е животоскири хем е Девлескоро ветување баши иднина.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Јекх сурово прогонители уло ревносно проповеднико

Ако проучинеа и Библија, ама панда на сиан крстимо, ка ове ли одлучно сар о Савле аѓаар со ка применине адава со сикљовеа?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Варнава хем о Павле керена сине ученикија ко дур тхана

Иако сине лен противибе, о Варнава хем о Павле трудинена пе сине бут те поможинен е манушенге сој кротка те овен христијања.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — те поможина околенге со ’исправно дикхена ко вечно живото‘ те овен ученикија

Сар соработинаја е Јеховаја џикоте поможинаја е јаверенге те овен ученикија?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Одлука со темелинѓа пе ко е Девлескоро Лафи

Со шај те сикљова таро начин сар сине решими акаја ситуација?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Бахтале те фалина е Јехова гиљаја

Саве шукар користија иси амен кеда гиљаваја теократска гиља?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ов сар о апостол Павле кеда проповединеа хем сикавеа е јаверен

Сар шај амен те џа пало пример е Павлескоро кеда сием ки служба?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Пазининен ки туменде хем ко цело стадо“

О старешине парварена, заштитинена е стадо хем грижинена пе леске. Ола на бистрена кај секова бакхро тано платимо е Исусескере скапоцено ратеа.