Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример

РАЗБУДЕТЕ СЕ!

Пучибе: Бут мануша мангена те овел лен шукар састипе. Со мислинеа, со шај те кера те заштитина амен таро несаве насвалипа?

Стихо: Из 22:3

Шај те вакера: Акава списание керела лафи сар шај аракхаја амен таро несаве заразна насвалипа.

СИКАВ БАШО ЧАЧИПЕ

Пучибе: Несаве мислинена кај о Девел тано криво башо муке со иси е манушен. Со мислинеа ту?

Стихо: Јов 34:10

Чачипе: О Девел на керела те цида муке. Ола шај те авен таро Бенг, таро погрешно одлуке хем адалеске со понекогаш аракхљоваја ко погрешно тхан хем ко погрешно време. Кеда иси амен муке, о Девел мангела те поможинел амен. Ов чаче грижинела пе аменге.

СОСКЕ ТЕ СИКЉОВЕ ТАРИ БИБЛИЈА? (Видеоклипи)

Пучибе: Со мислинеа, дали о Девел владинела е светоја? [Мукх те одговоринел о станари.] Акава видеоклипи сикавела со вакерела и Библија башо адава. [Мукх о видеоклипи.]

Шај те вакера: Ко 11 поглавје таро акава лил керела пе лафи башо адава соске о Девел мукхела те овен добором муке хем со ка керел те цидел лен? [Нудин о лил Со сикавела амен.]

ПИШИН ТЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Користин о денде предлогија сар пример те кере тли презентација.