Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Сикав делотворно е лилеа Зачувај ја Божјата љубов

Сикав делотворно е лилеа Зачувај ја Божјата љубов

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО: Окола со мангена те служинен е Јеховаске ко исправно начин, мора те џанен лескере начелија хем те икерен пе ки ленде (Исаија 2:3, 4). О лил Божјата љубов, тано дујто лил проучибаске. Ов поможинела е интересентенге те сикљон сар те икерен пе ко библиска начелија (Ев 5:14). Те шај те овен мотивириме те керен промене, џикоте сикаваја лен, мора те трудина амен те реса џи ко ленгоро вило (Ри 6:17).

САР ТЕ КЕРА АДАВА:

  • Спремин тут шукар аѓаар со ка мислине башо потребе е интересентескере. Спремин туке пучиба со ка поможинен тут те дикхе со мислинела хем со чувствујнела башо материјали со сикљола ле (Из 20:5; be 259)

  • Користин о рамке ко лил те шај те поможине е интересентеске те хаљол кобор тано важно те икерен пе о библиска начелија

  • Поможин е интересентеске те сикљол те анел одлуке аѓаар со ка користинел пли совест. Ма ане ту одлуке леске ко тхан (Га 6:5)

  • Ко тактично начин пробин те хаљове дали ваљани леске помош те икерел пе ко несаве библиска начелија. Адалеске со мангела е Јехова, љубезно охрабрин ле те керел промене (Из 27:11; Јвн 14:31)