Библиско курси ко Чиле

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ декември 2016

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример башо списание Разбудете се! хем башо јекх библиско чачипе кова со сикавела со овела е манушенцар кеда мерена. Користин о примерија те кере тли презентација.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Те џа ки е Јеховаскири планина“

Адава со о Исаија опишинѓа кај о Јехова ка керел о оружје ка керел ко земјоделско алатија, сикавела кај е лескоро народо ка овел ко мир. (Исаија 2:4)

ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Сикав делотворно е лилеа Зачувај ја Божјата љубов

Акава лил поможинела е интересентенге те сикљон сар те икерен пе ко библиска начелија.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Месија исполнинѓа о пророштвија

О Исаија пророкујнѓа кај о Месија ка проповединел ко јорданско крајо, ки Галилеја. О Исус исполнинѓа акава пророштво аѓаар со проповединѓа о шукар хабери.

ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

„Аке сиум ме! Бичхалма ман!“

Сар шај те овел амен и спремност хем и вера е Исаијаскири? Сикљов таро искуство акале фамилјакоро кова со селинѓе пе ки јавер пхув коте со иси потреба.

БАРВАЛИПЕ ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЦАРСТВО

И Пхув ка овел пхерди пенџарипаја башо Јехова

Сар е Исаијаскоро пророштво башо рај ки Пхув исполнинѓа пе англедер, акана хем ки иднина?

ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

О поуке таро Девел цидена о предрасуде

Дуј душмања овена духован пхраља адалеске со сине поучиме таро Девел.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Окова со злоупотребинела пло авторитети, ка нашавел ле

Сар ваљани сине о Шевна те користинел пло авторитети? Соске о Јехова ко лескоро тхан чхивѓа е Елијакиме?