Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

О Исус муло башо то пхрал да

О Исус муло башо то пхрал да

О Исус денѓа пло живото башо несовршена мануша (Ри 5:8). Сигурно сием бут благодарна со о Исус сикавѓа мангипе адалеа со денѓа пло живото аменге. Ама, несаво пути, шукар тано те сетина амен кај о Исус муло башо амаро пхрал да. Сар шај те џа пало лескоро пример те сикава мангипе амаре пхраленге хем пхењенге кола сој несовршена исто сар аменде? Те дикха трин начинија. Прво, шај те овен амен повише амала хем те дружина амен околенцар со иси лен јавер потекло хем култура (Ри 15:7; 2Ко 6:12, 13). Дујто, ваљани те пазина те на вакера или те кера буќа со шај те поврединен е јаверен (Ри 14:13-15). Хем трито, ако некој грешинела аменге, ваљани сигате те простина леске (Лк 17:3, 4; 23:34). Ако даја амендар са те џа пало е Исусескоро пример, о Јехова понадари да ка дел берекетија ко собрание хем ки лесте ка владинел мир хем јекхипе.

ДИКХ О ВИДЕОКЛИПИ ВАЖНО ТАНО САР ДИКХАЈА КО БУЌА, ХЕМ ПАЛО АДАВА ОДГОВОРИН КО АКАЛА ПУЧИБА:

  • Сар ко почеток дикхела сине и Мика ко објавителија таро лакоро собрание?

  • Соске почминѓа те дикхел негативно ко јавера?

  • Сар о пример е Исусескоро поможинѓа лаке те исправинел пло стави? (Мр 14:38)

  • Сар о лафија таро Изреки 19:11 шај те поможинен амен те дикха позитивно ко амаре пхраља хем пхења?