Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор

●○○ ПРВО ПУТИ

Пучибе: Сар шај и Библија те поможинел е брачно партнеренге?

Стихо: Кол 3:12

Пучибе баши посета: Сар шај и Библија те поможинел е родителенге?

○●○ ПРВО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Сар шај и Библија те поможинел е родителенге?

Стихо: Кол 3:21

Пучибе баши посета: Сар шај и Библија те поможинел е терненге?

○○● ДУЈТО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Сар шај и Библија те поможинел е терненге?

Стихо: Из 2:11

Пучибе баши посета: Соске о советија тари Библија тане секогаш корисна?