Јекх пхен сикавела и интернет-страница jw.org јекхе ромњаке ко Сао Пауло (Бразил)

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ август 2018

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор башо адава кај и Библија користинела аменге авдиве да.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Сикав благодарност

Окола со мангена те угодинен е Исусеске ваљани те манген хем те ценинен са е манушен, бизи разлика тари сави нација, раса или религија тане.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Сетин тут ки е Лотескири ромни

Сар шај те избегина адава со уло е Лотескере ромњаке хем сар шај те овел амен е Јеховаскири милост? Ама, со ако приметинаја кај о материјална буќа овена аменге поважна таро духовна активностија?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Те сикљова тари споредба башо деш мине

Ки споредба со денѓа ла о Исус башо деш мине, со претставинела е господаре, е робон хем о паре?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — шукар користин и JW.ORG

Секоја публикација таро главна публикацие службаке ингарела е манушен ки jw.org. Ако џанаја шукар те користина и интернет-страница, ка шај пошукар те кера и служба.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Тумаро спасение тано паше“

О Исус панда хари ка авел те керел е Јеховаскере пресуде хем те спасинел е Девлескере народо. Те шај те ова спасиме, амен мора те спремина амен ко духовно поглед.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ов спремно те простине е јаверенге

О Јехова хем лескоро Чхаво дикхена дали ко вило е манушескоро со грешинѓа иси несави промена со ка дел лен темели те сикавен леске милост.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

О Исус муло башо то пхрал да

О Исус денѓа пло живото башо несовршено мануша. Сар шај те џа пало лескоро пример те сикава мангипе амаре пхраленге хем пхењенге кола сој несовршена исто сар аменде?