Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример

РАЗБУДЕТЕ СЕ!

Пучибе: Сар шај шукар те користина амаро време иако иси амен бут обврске?

Стихо: Про 4:6

Шај те вакера: Акава списание дела амен практична предлогија со ваљани те овел аменге најважно.

СИКАВ БАШО ЧАЧИПЕ

Пучибе: Соске постојнаја?

Стихо: Пс 37:29

Чачипе: О Девел керѓа е манушен те живинен засекогаш ки Пхув.

ШУКАР ХАБЕРИ ТАРО ДЕВЕЛ!

Пучибе: Авдиве шунаја само башо лошна буќа. Со мислинеа, коте шај те шуна шукар хаберија? [Сикав о видеоклипи Мангеа ли те шуне шукар хабери?]

Стихо: Иса 52:7

Шај те вакера: Акаја брошура вакерела аменге о шукар хабери таро Девел кова сој пишимо ки Библија.

ПИШИН ТЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Користин о денде предлогија сар пример те кере тли презентација.