Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Нека овен тут понадари да особине сар е Девлескере — вера

Нека овен тут понадари да особине сар е Девлескере — вера

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО:

  • Те шај те кера е Девлескири волја ваљани те овел амен вера (Ев 11:6)

  • И вера ко е Девлескере ветувања поможинела аменге те издржина ко неволје (1Пе 1:6, 7)

  • Ако нане амен вера шај те кера грево (Ев 3:12, 13)

САР ШАЈ ТЕ ОВЕЛ ТУТ:

  • Молин тут те овел тут повише вера (Лк 11:9, 13; Га 5:22)

  • Читин е Девлескоро Лафи хем размислин баши лесте (Ри 10:17; 1Ти 4:15)

  • Редовно дружин тут манушенцар со иси лен вера (Ри 1:11, 12)

Сар шај те бајрарав мли вера хем ме фамилијакири?

ДИКХ О ВИДЕОКЛИПИ НЕКА ОВЕН ТУТ ОСОБИНЕ СО КА БАЈРАРЕН ТЛИ ВЕРНОСТ — ВЕРА, ХЕМ ОДГОВОРИН КО ПУЧИБА:

  • Сој тани „нелицемерно вера“? (1Ти 1:5)

  • Те шај те овел амен зорали вера, со ваљани те избегина?

  • Соске ваљани те овел амен вера ки бари неволја? (Ев 10:39)