Објавителија нудинена и брошура Шукар Хабери ко Азербејџан

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ август 2017

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример башо Разбудете се! хем те сикљол пе о чачипе башо адава соске о Девел керѓа е манушен. Користин о примерија те кере тли презентација.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Јехова наградинѓа е паганско народо

О Јехова наградинѓа е Вавилонцон пало и опсада е Тирескири со трајнѓа 13 берш. Сар сикавела кај ценинела амари верно служба хем жртве?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Нека овен тут понадари да особине сар е Девлескере — понизност

Соске и понизност тани важно? Сар шај те сикава ла? Сар шај и молитва хем о пример е Исусескоро те поможинен аменге те овел амен понизност?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Е стражаре иси ле бари одговорност

Е стражарен сине лен одговорност те предупрединен е народо кеда авела опасност. Ки симболично смисла, о Јехова денѓа задача е Езекиелеске те овел „стражари ко е Израелескоро кхер“. Со значинела адава?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Нека овен тут понадари да особине сар е Девлескере — храброст

Соске на ваљани те дара таро мануш? Сар адава со ка размислина, ка молина амен хем ка овел амен доверба ко Јехова ка поможинел амен те ова храбра?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Гог таро Магог панда хари ка овел уништимо

И Библија вакерела аменге саве буќа ка овен англедер те овел уништимо о Гог таро Магог хем пало адава.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Нека овен тут понадари да особине сар е Девлескере — вера

Исто сар о Авраам, амен да ваљани те сикава вера ко Јехова чак кеда и аменге пхаро. Сар шај те овел амен побари вера хем верност?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Со сикљовеа тари е Езекиелескири визија башо храми?

Е Езекиелескири визија башо храми сетинела амен ко е Јеховаскере уче мерилија. Ко со шај те поттикнинел амен акаја визија?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кеда шај палем те служинав сар помошно пионери?

Јекх шукар начин сар шај те да жртве со ка ден фалба тано те служина сар помошно пионерија. Шај ли ту да те служине сар помошно пионери?