Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — поможин е интересентенге те крстинен пе

Кер пошукар и служба — поможин е интересентенге те крстинен пе

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО: Те шај те овен паше е Јеховаја, о интересентија ваљани те крстинен пе (1Пе 3:21). Адала со живинена сар со ветинѓе е Јеховаске, ка овен духовно заштитиме (Пс 91:1, 2). Амен ветинаја кај ка служина е Јеховаске, а на несаве манушеске или организацијаке. Адалеске, о интересентија ваљани те манген хем те ценинен е Девле (Ри 14:7, 8).

САР ТЕ КЕРА АДАВА:

  • Џикоте проучинена, пуч ле: „Со сикљоваја башо Јехова таро акава со читинѓам?“ Истакнин кобор тано важно те читинел и Библија секова диве хем стално те молинел пе (1Со 5:17; Јк 4:8).

  • Охрабрин е интересенте те чхивел песке цел те крстинел пе. Исто аѓаар, поможин леске те овен ле потикне целија, сар на пример, те коментаринел ко состанокија или те проповединел пле комшиенге хем колегенге. Ама, ма бистре кај о Јехова никас на чхивела силаја те служинел леске. Секој ваљани коркори те одлучинел песке дали ка крстинел пе (5Мо 30:19, 20).

  • Поможин леске те хаљовел кај ваљани те керел промене те шај те угодинел е Јеховаске хем те исполнинел о условија крстибаске (Из 27:11). Ако несаве навике хем особине тане бут хор ки лесте, шај ка ваљани време те поможине леске те керел промене (Еф 4:22-24). Сикав леске о статие „Библијата менува животи“, кола со икљовена ки Стражарска кула.

  • Вакер леске кобор радосно керела тут адава со служинеа е Јеховаске (Иса 48:17, 18).