Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ | 1. КОРИНЌАНИТЕ 10-13

О Јехова тано верно

О Јехова тано верно

10:13

О Јехова шај те одлучинел те цидел несави амари неволја. Ама, ов бут пути керела аменге излез аѓаар со дела аменге адава со ваљанела те шај те истрајна ки неволја хем те ачхова леске верна.

  • О Девел шај те поможинел аменге те размислина ко исправно начин хем шај те охрабринел амен хем те утешинел амен преку пло Лафи, преку о свети дух хем преку и духовно храна (Мт 24:45; Јвн 14:16, фус.; Ри 15:4).

  • О Девел шај те користинел пло духо те водинел амен хем те поможинел аменге те сетина амен ко библиска извештаија хем начелија те шај те ана мудра одлуке (Јвн 14:26).

  • О Девел шај те користинел е ангелен те поможинен аменге (Ев 1:14).

  • О Девел шај те поможинел аменге преку амаре пхраља хем пхења (Кол 4:11).