Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Предлогија башо разговор

Предлогија башо разговор

●○○ ПРВО ПУТИ

Пучибе: Кој сине о Исус?

Стихо: Мт 16:16

Пучибе баши посета: Соске муло о Исус?

○●○ ПРВО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Соске муло о Исус?

Стихо: Мт 20:28

Пучибе баши посета: Сар шај те сикава кај ценинаја е Исусескири откупно жртва?

○○● ДУЈТО ПОВТОРНО ПОСЕТА

Пучибе: Сар шај те сикава кај ценинаја е Исусескири откупно жртва?

Стихо: Јвн 17:3

Пучибе баши посета: Со керела пе ки е Јеховаскере сведоконгири дворана?

АКЦИЈА БАШИ СПОМЕН-СВЕЧЕНОСТ (23 март — 19 април):

Мангава те канинав тут ко јекх бут важно настан. Акаја покана тани туке. Петок ко 19 април, бут мануша ко цело свето ка кхеден пе те сетинен пе ко е Исусескоро мерибе. Ки акаја покана иси о време хем о тхан коте со ка икерел пе акава настан. Исто аѓаар, мангаја те канина тут ко јекх говор е насловеа „Де тутар са те шај те добине о чачутно живото!“, со ка икерел пе јекх курко англедер акава настан.

Пучибе баши јавер посета ако о станари тано заинтересиримо: Соске муло о Исус?