Објавителија икерена библиско курси ки Чешка

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ април 2018

Предлогија башо разговор

Разговорија баши Библија хем бахтало живото.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

И Пасха хем и Спомен-свеченост — сличностија хем разлике

Иако и Пасха нане претслика баши Спомен-свеченост, несаве буќа тари Пасха иси лен баро значење аменге авдиве.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Џан хем керен ученикија“ — соске, коте хем сар?

Те кере ученикија значинела те сикаве е јаверен те икерен пе ко са о буќа коленге со сикавѓа о Исус. Ки амари задача те кера ученикија вклучинела те сикава амаре интересентен те икерен адава со сикавѓа о Исус хем те џан пало лескоро пример.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Те проповедина хем те сикава е манушен

О Исус заповединѓа пле учениконге те џан хем те керен ученикија. Со вклучинела акава? Сар шај те поможина е манушенге те напредујнен духовно?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

„Простиме тане тле гревија“

Со сикљоваја таро чудо сој тано пишимо ко Марко 2:5-12? Сар шај акава извештај те поможинел аменге те издржина кеда сием насвале?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Сасљарела сине ки сабота

Соске е Исусеске сине бут пхаро кеда дикхља о стави е еврејско верско водаченгоро? Сар шај те овав ме да сар о Исус хем те сикавав повише сочувство?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Исус иси ле моќ те воскреснинел амаре манглен со муле

Адава со ка читина ки Библија башо воскресение ка бајрарел амари вера башо воскресение со ка овел амаре мангленгоро.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Користин делотворно о главна публикацие баши служба

Те шај шукар те сикава е јаверен, амен ваљани шукар те сикљова те користина амаре публикацие. Кола тане амаре основна публикацие? Сар шај панда пошукар те користина о главна публикацие баши служба?